Bezplatné Wi-Fi pre Európanov

Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných strediskách a múzeách všade v Európe prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU.


Suhlasím s podmienkami používania služby


Službu WiFi4EU vám s podporou Európskej únie prináša obec Moravský Svätý Ján v spolupráci s poskytovateľom internetových služieb R&S Computer s.r.o.